Découvrez nos
personnages

Gaikotsu Bakura
Chikara Sao
Kitto Daiki
Hattori Masashi
Kitto Zakuro
Hattori Hiroo
Kitto Seika
Uzumaki Universa
Kitto Kotaro
Miwaku Kazuko
Abura Yôgi
Chikara Azukiyo
Kaguya Nowaki
Kitto Kyoko
Uzumaki Yume
Kitto Eiko
Kaguya Emi
Kirishitan Azami
Gaikotsu Akiko
Uzumaki Shimazu
Uzumaki Hanabi
Rihatsu Orihima
Miwaku Iwata
Hattori Urushi
Red Monkey
Sekken Satoshi
Kirishitan Fumika
Kitto Jiken
Kenketsu Hatsuharu
Chikara Manjiro
Kenketsu Kano
Kaguya Kaiya
Sekken Shōnin
Hattori Nokutisu
Kaguya Otojiro
Chikara Takehiko
Uzumaki Eikichi
Kitto Nami
Abura Yuko
Uzumaki Kenshin
Kaguya Busaiku
Gaikotsu Mai
Tanuki Tiny
Chikara Kuro
Rihatsu Howari
Chikara Heiwa
Hattori Rin
Chikara Hikaru
Hattori Gareki
Chikara Ishizu
Sekken Kano
Kaguya Yasuke
Uzumaki Tetsuko
Hattori Reika
Gaikotsu Yuki
Uzumaki Kimino
Chikara Saori
Kaguya Shogo
Rihatsu Koseime
Abura Torhu
Rihatsu Miwa
Kenketsu Chiemi
Miwaku Kohana
Kuromoku Kalia
Miwaku Genichi
Chikara Seishiro
Uzumaki Miyuka
Kitto Seijuro
La Prêtresse
Kaguya Sayuri
Hattori Rima
Kuromoku Gādendiraito
Kirishitan Utsuro
Chikara Yuna
Hattori Yue
Tanuki Rakun
Chikara Liya
Hattori Hidemi
Chikara Sora
Hattori Shina
Hattori Atsuro
Hattori Raika
Kaguya Ichigoya
Gaikotsu Kioko
Chikara Hinae
Sekken Nasana
Kitto Hegi
Chikara Tsubomi
Chikara Reona
Chikara Tsubasa
Uzumaki Jin
Miwaku Law
Kitto Uzume
Kirishitan Seth
Chikara Oni
Rihatsu Mariko
Tama Hao
Kirishitan Moji
Chikara Hikari
Shinayaka Junko
Gaikotsu Genji
Kaguya Aohime
Kaguya Katakuna
Uzumaki Sugishi
Uzumaki Gokoro
Gaikotsu Masaru
Chikara Tensaï
Maitre du jeu
Kaguya Soren
Mitsuna Chihiro
Uzumaki Kanashisa
Kaguya Sakkaku
Hattori Shizuka
Gaikotsu Konton
Mitsuna Arieru
Kenketsu Makoto
Chikara Shiro
Hattori Nori
Shinayaka Maeda
Hidetakadan Borodari
Prince Kenketsu
Uzumaki Seitô
Miwaku Nobuhisa
Chikara Kano
Chikara Kōtaro
Hattori Shinichi
Kenketsu Natsumi
Chikara Matsuo
Hattori Yūhei
Uzumaki Sayuri
Chikara Shirona
Kitto Shinji
Kitto Keisan
Kirishitan Tomohiko
Miwaku Soshi
Uzumaki Gekido
Uzumaki Kazami
Uzumaki Seiji
Chikara Dai
Chikara Takumi
Kitto Mamoru
Gaikotsu Kaito
Kirishitan Risako
Chikara Takeo
Kuromoku Sana
Kaguya Hayate
Kitto Wattan
Hattori Usagi
Kaguya Gochiro
Miwaku Kagero
Kaguya Kyōta
Chikara Nagisa
Kirishitan Salomon
Hattori Kazuna
Kitto Kazumori
Chikara Seiji
Uzumaki Kï
Kaguya Inoiya
Miwaku Azamuku
Hattori Kuraso
Uzumaki Taram
Yin
Miwaku Asae
Mitsuna Iroji
Kitto Raito
Miwaku Okasan
Uzumaki Imawara
Uzumaki Mako
Miwaku Raiko
Kitto Ike
Kirishitan Kuma
Uzumaki Soma
Kitto Masao
Chikara Qazea
Chikara Nakatsu
Chikara Len
Hattori Reiko
Kaguya Etsu
Kitto Masato